Kalk strooien

Een belangrijk voorwaarde om tot goede opbrengsten te komen is een juiste zuurgraad van de bodem, dus een goede kalkvoorziening.

Een te lage pH kan namelijk, zo blijkt uit meerjarige proeven van PPO, leiden tot een opbrengstderving tot 20%. Toch blijkt uit onderzoek van het BLGGAgroXpertus dat bij de genomen grondmonsters in de provincies Brabant en Limburg op maar liefst 75 % van deze percelen de pH te laag is. Bij een lage pH kan er te weinig stikstof uit de mest worden opgenomen.

pH meten van grondmonster

We hebben een officiele pH meter om de pH van uw grasland- of bouwlandpercelen te bepalen. De kosten om een grondmonster te laten meten bedraagt 10,-. Mocht blijken dat u kalk nodig heeft en wij voor u de bekalking mogen uitvoeren, dan is het meten van de pH gratis.

Dolokal

Dolokal bevat geen stikstof of fosfaat en is dus vrij voor de mestboekhouding. Het is een droge, fijne kalk die snel in de grond word opgenomen en werkt sneller dan vochtige kalk.

Dolokal bevat 54% zbw ( zuurbindende waarde).

Verdelen van de kalk doen we met pijpen die net boven de grond uitlopen. Het is een 100% egale verdeling tot in de hoeken. Het beste is om de kalk licht in te werken.

Wilt u meer info, bel of mail ons dan gerust!

Ploegen met smaragd - Loonbedrijf van Kempen Vierlingsbeek

Kalk strooien

PIJL-LINKS: Terug

Loonbedrijf van Kempen Vierlingsbeek

Woeler 30 cm diep - Loonbedrijf van Kempen VierlingsbeekWoeler 30 cm diep - Loonbedrijf van Kempen Vierlingsbeek
Tekstvak: Piet en Jos van Kempen
Hattertweg 6
5821 EB Vierlingsbeek
Piet: 06-51700586
Jos: 06-51562212
Email: 
info@spittenzaaien.nl
info@bietenrooien.nl
Woeler 30 cm diep - Loonbedrijf van Kempen Vierlingsbeek